Introduction

Notes

Math

Epistemology

Search

Andrius Kulikauskas

  • m a t h 4 w i s d o m - g m a i l
  • +370 607 27 665
  • My work is in the Public Domain for all to share freely.

用中文

  • 读物 书 影片 维基百科

Introduction E9F5FC

Questions FFFFC0

Software

Komparatyvizmas, globalizacija ir dabartinių estetikos bei meno filosofijos diskursų kaita, Lietuvos kultūros tyrimų institute, siūlyti iki balandžio 25 d., vyks gegužės 5 d. Siūlyti apie muziką.

Leonard Bernstein's "Unanswered Question" Inspires Questions About the Origin of Games, Music, Language and Humanity.

L.Bernšteino "Neatsakyto klausimo" sužadinti žaidimų, muzikos, kalbos ir žmonijos kilmės klausimai.

1973 metais Harvardo universitetas įrašė šešias dirigento L.Bernšteino paskaitas apie "Neatsakytą klausimą", kaip vystosi muzika? Įkvėptas kalbotyrininko N.Chomskio atradimų, jisai ieškojo muzikos gramatikos, jos fonologijos, sintaksės ir semantikos. Jisai pabrėžė muzikos žaismingumą. Muzikos žaidimą grindė lūkesčių išvystymu, pažeidimu ir atstatymu su tikslu išplėtoti daugiaprasmiškumą, nusakyti lygtį - palyginimą ir žaisti su palyginimo viena ir kita puse.

Aš savo ruožtu įsivaizduosiu, kaip žmonės priešistoriniais laikais išsiskyrė nuo kitų homonidų savo sugebėjimu, kaip Tomasello pastebėjo, užsiimti bendru reikalu ("joint intentionality"). Mano manymu, lygiagrečiai išsivystė žmonių nesąmoningas sugebėjimas savo kūnus derinti, ir kartu polinkis bendram reikalui susikaupti, kaip nesugeba šimpanzės arba autistai. Manau, tokią darną palaikė dainavimas, kas skatino išvystyti balso stygas ir išplėsti kalbos galimybes. Ryškėjant bendram reikalui žmonės ėmė žaisti žaidimus, kurti vaizduotės pasaulius, į kuriuos įžengdavo bendru klausimu ir iš kurio išeidavo bendru atsakymu. Pristatysiu žaidimų gramatika, kurią išmąsčiau tirdamas Silicio slėnio įmonių kūrybinius žaidimus. Žaidimas plėtoja neatsakytą klausimą, tad šios mintys suskamba su L.Bernšteino "Neatsakytu klausimu" ir jo įžvalgomis apie muzikos gramatiką.

Edit - Upload - History - Print - Recent changes
Search:
This page was last changed on May 04, 2018, at 01:39 PM